Što je procjena nekretnine?

Što je procjena nekretnine?

Općeniti pojam procjenjivanja moguće je definirati kao proces određivanja vrijednosti, a u slučaju kada se radi o nekretninama, preciznija definicija bila bi da je procjena vrijednosti nekretnine postupak kojim se pokušava, primjenom specifičnih metoda, dobiti vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti.
Pri tome, ovisno o vrsti nekretnine, koriste se tri osnovne metode, definirane Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15):

– TROŠKOVNA METODA
– POREDBENA METODA
– PRIHODOVNA METODA

 

Tržišna vrijednost nekretnine je procijenjeni iznos za koji bi nekretnina mogla biti razmijenjena na dan vrednovanja, između voljnog kupca i voljnog prodavatelja, u transakciji po tržišnim uvjetima nakon prikladnog oglašavanja, pri čemu je svaka stranka postupila upućeno, razborito i bez prisile.

 

U svakodnevnom životu ljudi se procjenjivanjem nekretnina najčešće susreću u situacijama kada predaju zahtjev za neki oblik kredita koji kao zalog zahtjeva neku nekretninu, koja se tada stavlja pod hipoteku. Taj se trend pojačao u Hrvatskoj početkom 21. stoljeća, kada su poslovne banke počele s davanjem stambenih kredita za kupnju nekretnine, njenu adaptaciju ili dogradnju. Svaka od banaka uglavnom ima ugovor s jednim ili više procjenitelja ili procjenjivačkih kuća koji se tada pozivaju da izvrše procjenu.

 

Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:

  1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
  2. Očevid i prikupljanje podataka na terenu
  3. Izrada elaborata procjene nekretnine

 

Skoči do alatne trake