Legalizacija objekta

Legalizacija objekta

Vlada RH donijela je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata. Brzo, efikasno i kvalitetno obavljamo legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske. Izrađujemo projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata.

Naknadna predaja zahtjeva za legalizaciju objekata

Ukoliko do 30.06.2013. niste predali zahtjev za legalizaciju, a sada bi legalizirali nelegalno izgrađen, ili dograđen objekat, postoji mogućnost da naknadno predate zahtjev za legalizaciju objekata.

Naime, novi zahtjev nije moguće podnijeti, međutim prema članku 45. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da do donošenja prvostupanjske odluke o upravnoj stvari stranka može izmijeniti svoj zahtjev, ili podnijeti drugi, ako se ti zahtjevi u bitnim pretpostavkama temelje na istom činjeničnom stanju. Pod bitnim pretpostavkama istog činjeničnog stanja u kontekstu postupka donošenja rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, prema pravnom shvaćanju izraženom u upravnoj praksi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, podrazumijeva se postojanje nezakonito izgrađene zgrade na koju se taj Zakon odnosi i postojanje namjere podnositelja zahtjeva da se takva zgrada, odnosno njezin dio ozakoni.

Slijedom navedenog, podnositelj zahtjeva isti može izmijeniti na način da se isti proširi na zgrade koju prvotnom zahtjevu nisu navedene, kao i na način da se umjesto prvotno navedene zgrade zatraži ozakonjenje druge zgrade. Pri tome nije od utjecaja na koliko se katastarskih čestica nalaze te zgrade niti jesu li te zgrade, odnosno čestice međusobno povezane. Naime, prema odredbi članka 20. stavka 1. predmetnog Zakona, rješenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu, ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.

Tijekom postupka za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva se može promijeniti, te se zatraženo rješenje može izdati osobi na koju je prvotni podnositelj zahtjeva prenio svoja prava i obveze u pogledu podnesenog zahtjeva. Ovakav prijenos prava moguć je pisanim izjavama prvotnog podnositelja i osobe na koju prenosi svoja prava i obveze podnositelja zahtjeva, odnosno njihovim izjavama datim na zapisnik.

Dakle, ukoliko do 30.06.2013. niste predali zahtjev, a sada bi ga htjeli predati, kontaktirajte referente u nadležnoj općini kako bi se dogovorili oko proširenja zahtjeva nekog od Vaših susjeda, te prijenosa prava i obveza na Vaše ime.

Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekat?

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.
Kako bi legalizirali objekat (ili više objekata na parceli) potrebno je učiniti slijedeće:
Provjerite koji su sve troškovi pri legalizaciji objekata, te izračunajte preko naših tablica i kalkulatora koliko će Vas koštati komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti taj trošak, pređite na korak 2.
Izrađenu dokumentaciju trebate predati na općinu u ured za graditeljstvo i pričekati neko vrijeme da se Vaš predmet riješi. Referenti će Vas u međuvremenu posjetiti kako bi iskontrolirali izrađenu dokumentaciju. Kada referenti donesu Rješenje o izvedenom stanju, Vaši objekti se smatraju legalnim.

Skoči do alatne trake