Etažiranje nekretnina

Što je etažiranje nekretnine?

Etažiranje je tehničko – upravno – pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Što je etažno vlasništvo?

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

Zašto etažirati nekretninu?


Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj. gruntovnice. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta. te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika.

Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim dijelovima nekretnine tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao npr. :
• dobivanja hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka ako stan nije etažiran)
• kupnje odnosno prodaje nekretnina (postizanje veće cijene na tržištu 10-15%)
• diobe obiteljskih nekretnina
• ostavinske diobe
• utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Skoči do alatne trake