Procjena nekretnina

Općeniti pojam procjenjivanja moguće je definirati kao proces određivanja vrijednosti, a u slučaju kada se radi o nekretninama, preciznija definicija bila bi da je procjena vrijednosti.

Etažiranje nekretnina

Etažiranje je tehničko – upravno – pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Vještačka savjetovanja

Pod vještačkim savjetovanjima podrazumijevaju se savjetovanja klijenta (osobno ili putem izrade specijaliziranog Elaborata) prije, tijekom i poslije bilo kakvih graditeljskih radova.

Ovdje se možete podnijeti zahtjev za izradu procjene nekretnine

Skoči do alatne trake